<div align="center"> <h1>Największe odkrycie - Fundamentalna zasada materii</h1> <h3>Potwierdzenie i kontynuacja odkryć Galileusza, Newtona, Keplera...</h3> <p>fundamentalne cząstki materii, budowa materii, samoczynny ruch materii, samoczynne kształtowanie się struktury materii</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.pinopa.republika.pl" rel="nofollow">http://www.pinopa.republika.pl</a></p> </div>